LEADERSHIP I ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM
Współczesne zarządzanie humanistyczne

❗️ Zarządzanie zespołem – temat niezwykle złożony i trudny. Lider powinien dbać o komunikację wśród wszystkich pracowników w firmie, gdyż to wpłynie na poprawę relacji. Warto stworzyć taką atmosferę, aby każdy pracownik czuł się komfortowo i mógł wykonywać swoją pracę najlepiej jak potrafi, bez presji, gdyż wyłącznie wtedy będzie efektywny, a klienci chcą współpracować z osobami szczęśliwymi i pełnymi pasji.

Aktualnie zarządzam całym zespołem w Kancelarii IRBIS, który pomimo wielu sytuacji kryzysowych i presji, takich jak stałe zmiany w prawie, ma za zadanie przekazać to w sposób zrozumiały dla klientów i realizować zlecenia w terminie. Jest to niezwykle skomplikowane, gdyż każdy pracownik ma inną osobowość i wyznaje inne wartości, lecz moją rolą jest tą różnorodność wykorzystać do rozwoju Kancelarii poprzez wydobycie potencjału z każdego pracownika. Odnalezienie silnych i słabych stron każdej z osób pozwala delegować zadania tak, aby dana osoba zajmowała się czymś, co sprawia jej przyjemność i co robi najlepiej. Taka funkcja wymaga inteligencji emocjonalnej na wysokim poziomie, aby wszelkie emocje trzymać na wodzy, a ewentualne konflikty i nieporozumienia rozładowywać najszybciej, jak to możliwe. Zależy mi na tym, aby na błędach się uczyć, omawiać w zespole wnioski i codziennie być lepszą wersją siebie z dnia poprzedniego.

Zastanówmy się zatem kim powinien być lider i jakie cechy są przydatne w zarządzaniu ludźmi?

Współczesny lider powinien być ukierunkowany na dalekosiężne cele przedsiębiorstwa. Doskonali kompetencje pracowników, traktując ich jak partnerów, a nie podwładnych. Robi co w jego mocy, aby zwiększyć zaangażowanie pracowników, zwiększa ich samodzielność i odpowiedzialność, a przede wszystkim rozwija ich możliwości. Lider to osoba, która nie tylko zarządza, ale jednocześnie wspiera i wskazuje odpowiednią drogę pracownikowi. Jest częścią zespołu, a każdy członek się nim inspiruje. Musi być świadomy, iż od jego decyzji oraz poprawnego delegowania zadań zależy dobro firmy. Powinien rozmawiać ze swoimi podwładnymi o ich odczuciach, mocnych i słabych stronach, pomysłach i opiniach.

Wyznaczenie odpowiedniej osoby do zadania jest kluczowe, aby zostało ono wykonane w najlepszy sposób, przy jednoczesnej satysfakcji osoby pracującej przy nim. W sytuacji, kiedy lider oddeleguje zadanie, którego wykonanie będzie całkowicie rozbieżne z umiejętnościami pracownika, nie zostanie wykonane poprawnie, przysporzy stresu osobie wykonującej je oraz zmarnuje czas zarówno pracownika jak i lidera, gdyż inna osoba wykonałaby je dużo szybciej bez pomocy przełożonego w postaci wielu pytań. Należy pracowników poznać, dać im możliwość swobodnego działania, bez ciągłej kontroli, a przyniesie to pozytywne rezultaty w postaci efektywnie wykonanej pracy.

Lider, który jest skuteczny posiada dobrze rozwiniętą zdolność komunikowania. Komunikat powinien być prosty, jasny, czytelny.

❌ Błędne jest przekazanie informacji bez oczekiwania komunikatu zwrotnego.
✅ Skuteczna komunikacja wymaga potwierdzenia treści komunikatu.

Istotne znaczenie odgrywa także forma przekazania treści. Informacja dobrze, aby była przekazana w formie ustnej, aby lider miał kontakt z pracownikiem. Jeśli nie ma takiej możliwości zadbajmy w formie pisemnej o jakość treści, żeby odbiorca otrzymał treść w podobnej formie, jak ustnie. Efektywny lider zarządza komunikacją w sposób racjonalny i przemyślany. Aby było to możliwe, muszą łącznie wystąpić niezbędne czynniki:
◾ integracja i wzajemne zaufanie zespołu,
◾ właściwa identyfikacja potrzeb komunikacyjnych każdej osoby w zespole.

Skuteczna komunikacja wymaga potwierdzenia. Najistotniejsze jest, żeby nasi pracownicy mieli pełną swobodę działania, czytelny komunikat i wiedzieli dokładnie, czym mają się zająć, a także świadomość, że na każdym etapie zadania mają możliwość poprosić nas o pomoc czy doprecyzowanie informacji. Lider ma zarządzać, trzeba jednak pamiętać, iż jego efektywność jest wynikiem działania całego zespołu. Jeśli w zespole jest dobra atmosfera, pełna transparentność, przejrzysta komunikacja, wtedy zadaniem lidera jest stała motywacja współpracowników, przypominanie o celu, który jest do osiągnięcia, będąc otwartym na sugestie i uwagi.

❗️ Istotną rolę w efektywnie zarządzanym zespole odgrywa zdolność lidera do aktywnego słuchania swoich podwładnych. Będąc na wysokim szczeblu w hierarchii firmy nie jest możliwym, aby mieć świadomość o problemach i wyzwaniach pracowników z niższego szczebla. Lider w firmie poświęca najwięcej uwagi swoim zadaniom, nie mając wystarczającej ilości czasu na szczegółową kontrolę każdego ze swoich pracowników. Widzi jedynie efekt, który może być bardziej satysfakcjonujący zarówno dla lidera, ale także dla rozwoju całej firmy, jeśli wszyscy członkowie zespołu będą mogli wyrazić swoje zdanie o problemach, które napotykają w trakcie realizacji swojego zadania.

Zarządzanie humanistyczne wymaga od lidera umiejętnego komunikowania pracownikom zakresu ich obowiązków, przy jednoczesnym dbaniu o formę przekazywanej treści. Podwładny, który ma świadomość, iż może zwrócić się o pomoc do przełożonego, nie ponosząc żadnych negatywnych konsekwencji będzie wykonywał swoje zadania w sposób efektywny, wychodząc również ze swoimi inicjatywami i pomysłami, przyczyniając się do rozwoju swojego miejsca pracy.

⚠️ Wyznaczmy w firmie przynajmniej jedną osobę, która w przypadku wyjazdu lidera, będzie w stanie prowadzić firmę równie efektywnie. Czy wyjeżdżając na dwa tygodnie, przykładowo na wakacje, możecie zostawić firmę i pracowników bez nadzoru? Jeśli tak, to jest właśnie efekt, który należy osiągnąć. Firma bez obecności lidera ma sama pracować, a on ma za zadanie wsparcie pracowników w realizacji swoich zadań, jak również może się skupić na znajdowaniu nowych klientów i dbaniu o aktualnych. Pracownicy, którzy utożsamiają się z wartościami firmy, jej kulturą organizacyjną czują się zobowiązani nie tylko do należytego dbania o wykonywanie swoich zadań, lecz wykazują się dodatkową inicjatywą, mającą na celu rozwój i dobro firmy.

Reasumując: lider jest częścią zespołu, nie „szefem”, który tylko nakazuje pracownikom wykonanie konkretnych zadań i egzekwuje na końcu procesu ich realizację. Zadaniem lidera jest stałe motywowanie i wspieranie podczas realizacji zlecenia każdego pracownika. Jeśli potrzebna jest pomoc, również nie należy jej odmawiać.

❓ Dziękuję, że poświeciłeś/aś swój cenny czas na przeczytanie tego posta, bo wiem, że w tych zabieganych czasach wcale nie jest to łatwe. Będę niewykle wdzięczny za reakcję w postaci like lub serduszek oraz feedback w komentarzach, czy jest to dla was wartościowa treść, gdyż planuję niebawem więcej takich postów.

Autor: Krzysztof Michałek

Dyrektor Wykonawczy Kancelarii Irbis

Czujesz, że utknąłeś w miejscu?

Czy wydaje Ci się, że odkąd założyłeś firmę to wszyscy czegoś od Ciebie chcą, a nikt nie chce Ci pomóc?

Sprawdź nasz nowy projekt dla przedsiębiorców-pasjonatów,
zostaw kontakt do siebie i dowiedz się

jak sprawiamy, że w końcu STAĆ CIĘ, na święty spokój!