Wywiad z dyrektorem ZPAV – Czy w ciągu 16 minut wywiadu dyrektor wprowadził w błąd czytelników co najmniej kilkanaście razy?

Grożenie Prokuratorem, wyzwanie od oszustów czy patent na kradzież wódki w sklepie– tak, to wszystko znalazło się w najnowszym wywiadzie z Dyrektorem ZPAV na portalu Fitness Biznes.

Część czytelników miało pewnie okazję słuchać najnowszego wywiadu z Dyrektorem ZPAV na portalu Fitness Biznes, który to miał rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące odtwarzania muzyki w klubach Fitness. Zamiast prawnika specjalizującego się w tym jakże złożonym zagadnieniu czy rzecznika Ministerstwa, który rozumie zawiłości po obydwu stronach zaproszono Dyrektora Stowarzyszenia, któremu Minister kilka miesięcy temu odebrał uprawnienia wykazując drastyczne naruszenia, w tym:

  • BEZPRAWNE POBIERANIE OPŁAT DO KTÓRYCH ZPAV NIE MIAŁ PRAWA I ZARZĄDZANIE REPERTUAREM, KTÓRY NIE ZOSTAŁ MU POWIERZONY.
  • ŚWIADOME, CELOWE I NIEETYCZNE PRAKTYKI ZPAV W OCENIE MINISTRA MAJĄCE NA CELU UNIEMOŻLIWIENIE UCZCIWEGO PODZIAŁU NALEŻNYCH PIENIĘDZY
  • AGRESYWNE PRAKTYKI, KTÓRYMI ZPAV PRÓBOWAŁ OSŁABIĆ STOART I PRZEJĄĆ RYNEK W CAŁOŚCI
  • ROZMIJANIE SIĘ W SPRAWOZDANIACH ROCZNYCH I DEKLARACJACH WZGLĘDEM PROWIZJI DLA ZPAV
  • INKASOWANIE PEŁNEJ STAWKI WG TABELI W SPOSÓB BEZPRAWNY, ZAMIAST JEDYNIE SWOJEJ CZĘŚCI
  • MINISTER KWESTIONUJE RZETELNOŚĆ I KOMPETENCJE ZPAV WZGLĘDEM ZNAJOMOŚCI MECHANIZMÓW ZBIOROWEGO ZARZĄDZANIA

To oczywiście tylko niektóre, po całość zapraszam tutaj: “Państwo zabrało się za ZPAV – mnóstwo nieprawidłowości w jego działaniu”

Jednak to ostatnie (wątpliwość Ministra względem kompetencji i znajomości mechanizmów zbiorowego zarządzania) szczególnie pokazuje, że słowa wypowiedziane przez Dyrektora ZPAV niekoniecznie muszą być tożsame z prawem, skoro sam Minister wykazał, że w wielu kwestiach znajomość prawa przez ZPAV była znikoma.

Wypowiedzi w wywiadzie jednak są jednoznaczne i nie pozostawiają w mojej ocenie wątpliwości – klub fitness musi płacić za korzystanie z muzyki. Co tam ustawa, co tam decyzja Ministra, gdzie tam wyroki Sądów i Trybunału – Pan Bogusław stwierdza, że “wszystkie 4 organizacje muszą dostać swoje pieniądze”.

Przeanalizujmy ten wywiad krok po kroku, ponieważ padło tutaj bardzo dużo stwierdzeń, groźby prokuratorskie, wezwania do zaprzestania oszukiwania, czy nawet patent na kradzież ze sklepu wódki i zakąski – to nie żart.

Zapraszam do pełnej analizy krytycznej materiału:

1. NIEZGODNOŚĆ – ODTWARZANIE PUBLICZNE W USTAWIE:

Dyrektor ZPAV – BOGUSŁAW PLUTA: “Ustawa nie odnosi się do odtwarzania publicznego, a słowo “Publiczny” to anachronizm, który został zlikwidowany w latach 2000, podczas nowelizacji ustawy (…) od dłuższego czasu mówimy wyłącznie od odtwarzaniu”

MICHAŁ KOSEL, Fundacja ZarabiajNaPasji.com: Innego zdania jest ustawa, Minister Zdrojewski oraz Minister Gliński – Pan Bogusław pewnie wie lepiej, ale sprawdźmy na wszelki wypadek:

Dz.U.00.53.637 USTAWA z dnia 9 czerwca 2000 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Odpowiedź na interpelację nr 7345 w sprawie opłat licencyjnych na rzecz ZAIKS za posiadanie odbiorników radiowych i telewizyjnych.

MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO prof. dr hab. Piotr Gliński Warszawa, 03 stycznia 2019 r.

MICHAŁ KOSEL, Fundacja ZarabiajNaPasji.com: Jak widać potwierdzają się słowa Ministra, a dokładnie cyt:

“Powyższe stanowisko ZPAV rodzi również poważne obawy co do tego, czy ZPAV zna podstawowe mechanizmy odnoszące się do zbiorowego zarządzania prawami pokrewnymi artystów wykonawców (…) bądź też czy ZPAV wykorzystywałby te mechanizmy (…) w sposób nienaruszający praw żadnej z organizacji zbiorowego zarządzania.” – – MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO prof. dr hab. Piotr Gliński

2.NIEZGODNOŚĆ – DOPÓKI FITNESS NIE JEST RELIGIĄ TO MUSI PŁACIĆ:

Dyrektor ZPAV – BOGUSŁAW PLUTA: “To jest związane z kultem religijnym lub z innymi zjawiskami, gdzie nikt na tym nie zarabia. Fitness klub jest takim samym biznesem jak każdy inny, jak restauracja, sklep (…) w związku z tym zarabia na tej muzyce”

MICHAŁ KOSEL, Fundacja ZarabiajNaPasji.com: a co na to ustawa o prawie autorskim, bo ja dostrzegam zdecydowanie więcej wyjątków niż kult religijny:

Słownik PWN: “osobisty” – 1. «odnoszący się do danej osoby» – czyli np. danego trenera

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83

Nasi trenerzy mają doskonale uregulowane w umowach kwestie odtwarzania muzyki i jej zależności – nie mogę odpowiadać za pozostałe kluby, które tych regulacji nie mają, jednak bez najmniejszego problemu możemy wykazać, że następuje tutaj związek osobisty jeśli będzie trzeba, bez potrzeby udowadniania stosunku towarzyskiego.

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83

MICHAŁ KOSEL, Fundacja ZarabiajNaPasji.com: spróbujmy zademonstrować kilka hipotetycznych przykładów na bazie tego na co pozwala ustawa, w kwestii nauczania – tak dla klarowności:

– w tym wypadku uzasadnienie miałaby np. nauka tańca, by pokazać różne rodzaje stylów tanecznych, ich kulturę, ale też rytmikę, by odpowiednio uczyć ruchu, kombinacji i przejść – czyli rozumienia ruchu, bo na tym polega nauka tańca, a nie odtwarzania czyjejś choreografii, czy piosenki.
– w przypadku zajęć aerobowych nie chodzi przecież o muzykę, a o nadanie jakiegoś rytmu, by trenerowi prowadziło się lepiej zajęcia, a klienci nie dostawali kolki przez nierówne ruchy. Nikt nie przychodzi tańczyć do muzyki na zajęciach grupowych w siłowni, a już napewno nie wybiera zajęć kierując się muzyką – finalnie nawet gdyby, to nigdy nie wie jaka i czy w ogóle wystąpi na zajęciach lub w obiekcie.

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83

MICHAŁ KOSEL, Fundacja ZarabiajNaPasji.com: utworem może być dzieło w postaci zajęć, programu treningowego czy autorskiej techniki.

Jak widzicie dróg jest więcej niż tylko Kult Religijny – jeśli będzie trzeba to założymy gminę wyznaniową i ustanowimy Fitness Religią – da się zrobić. Absurd pogania jednak absurd.

3. NIEZGODNOŚĆ – FITNESS TO JEDNAK DYSKOTEKA?

Dyrektor ZPAV – BOGUSŁAW PLUTA: “Fitness klub jest takim samym biznesem jak każdy inny, jak restauracja, sklep (…) w związku z tym zarabia na tej muzyce”

MICHAŁ KOSEL, Fundacja ZarabiajNaPasji.com: Zobaczmy co w tym temacie ma do powiedzenia Sędzia Jacek Szerer, ogłaszający wyrok w sprawie słynnego Fryzjera z Wałbrzycha:

Wyrok i uzasadnienie w sprawie „Fryzjer vs ZAiKS” (l C 2418/13).

MICHAŁ KOSEL, Fundacja ZarabiajNaPasji.com: Mówiąc prosto, sędzia zakwestionował bezpośrednie powiązanie muzyki z decyzją zakupową – skoro jesteśmy przy branży sportowej, wyobraźcie sobie, że ktoś idzie na BOKS, twierdząc, że ćwiczy nie dlatego, że trener jest utytułowanym zawodnikiem, a dlatego, że w trakcie treningów leci fajna muzyka i najnowsze hity? Co tam umiejętności i wieloletnie wyrzeczenia. Co tam najnowszy sprzęt ściągany zza oceanu- nie płać za szkolenia, czy certyfikaty, kup sobie tablet i zarabiaj na muzyce – gwarantuje, ustawią się kolejki przed Twoim klubem!

4.NIEZGODNOŚĆ – PROWADZISZ KLUB? PŁAĆ WSZYSTKIM?

Dyrektor ZPAV – BOGUSŁAW PLUTA: “Wszystkie 4 organizacje muszą dostać swoje pieniądze”

MICHAŁ KOSEL, Fundacja ZarabiajNaPasji.com: a ja myślałem, że chodzi o twórców. Zobaczmy co na to Pan Sędzia Jacek Szerer:

Wyrok i uzasadnienie w sprawie „Fryzjer vs ZAiKS” (l C 2418/13).

5.NIEZGODNOŚĆ – UPROSZCZONE ZAWIERANIE UMÓW I WSPÓŁPRACA ZE STOART

Dyrektor ZPAV – BOGUSŁAW PLUTA: “… zakończyło się już prawomocną decyzją Ministra, postępowanie (…) Minister wskazał STOART, z naszego punktu widzenia to nie jest żaden dramat, myśmy ze STOARTEM zaczęli niemal natychmiast współpracę i nasi pracownicy w tej chwili współpracują ze STOARTEM[..]”

MICHAŁ KOSEL, Fundacja ZarabiajNaPasji.com: Zobaczmy jak tę współpracę ocenił Minister, gdy ważyły się losy tego, kto przejmie kontrolę nad zbieraniem opłat od przedsiębiorców:

MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO prof. dr hab. Piotr Gliński Warszawa, 03 stycznia 2019 r.

MICHAŁ KOSEL, Fundacja ZarabiajNaPasji.com: a tak ocenił dotychczasowe poczynania ZPAV, których efektem Minister odebrał im uprawnienia i przekazał je STOART:

MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO prof. dr hab. Piotr Gliński Warszawa, 03 stycznia 2019 r.

MICHAŁ KOSEL, Fundacja ZarabiajNaPasji.com: Dla osób zainteresowanych tematem, zapraszam do pełnego wpisu, gdzie analizuję wyrok Ministra, gdzie ZPAV traci prawo do poboru tantiem. Tam zobaczycie jak wyglądało postępowanie toczące się niemal 5 lat, gdzie ZPAV i STOART wzajemnie donosili na siebie, wyciągając brudy, maile i próbowali podważyć swoją wiarygodność.

6.NIEZGODNOŚĆ – ZPAV NADAL PROWADZI KONTROLE MIMO DECYZJI MINISTRA?

Dyrektor ZPAV – BOGUSŁAW PLUTA: “Nasi kontrolerzy, w tej chwili chodząc po lokalach, chodzą w imieniu STOARTU, dlatego to już w ogóle nie ma żadnego tematu do dyskusji. Bo chodzą jako pełnomocnicy STOARTU. Ale nawet jakby chodzili w imieniu ZPAVu, bo ZPAV jest uprawniony do tych pieniędzy (nie jest uprawniony – dec. MINISTRA – red. MK.). Tyle, że za pośrednictwem STOARTU obecnie”.

MICHAŁ KOSEL, Fundacja ZarabiajNaPasji.com: Proszę mi wykazać, gdzie jakakolwiek ustawa stwierdza, że to w ogóle LEGALNE? Zerknijmy czego dotyczy wyrok Ministra ze stycznia 2019 r.:

MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO prof. dr hab. Piotr Gliński Warszawa, 03 stycznia 2019 r.

Inkasować – «pobierać należność» – Słownik języka polskiego – PWN

Rozumieć można, że Pan Dyrektor mówi coś w stylu:

Minister pozwolił tylko STOART pobierać opłaty, nam nie pozwolił już więcej, wykazując szereg uchybień i krytykując metody pracy, ale dogadaliśmy się ze STOART, że jednak my też będziemy pobierali? O co tutaj chodzi?

Już złożyliśmy zapytanie do Ministerstwa, czekamy na oficjalne stanowisko co do legalności tego zabiegu, wraz z pełną dokumentacją w postaci faktur wystawionych po styczniu 2019 r. oraz wezwaniami do zapłaty od innych przedsiębiorców – koniec części pierwszej, wkrótce część druga, a w niej:

– ZPAV nie ma prawnego umocowania do kontroli, czy zatem wprowadza w błąd publicznie?
– ZPAV pobiera nadal pieniądze od przedsiębiorców mimo, że formalnie zakazał tego Minister w styczniu 2019 – czy to możliwe i jak się bronić?
– Czy ZPAVowi grozi cofnięcie zezwolenia ze strony Ministra, za niedostosowanie się do wyroku?
– Czy klub Fitness, który zabezpieczył się przez ZPAV faktycznie ma się czego obawiać w przyszłości?
– Czy dyr ZPAV mówiąc “prędzej czy później zapłacą” dopuścił się niczym niepokrytych gróźb tylko po to, by wystraszyć przedsiębiorców?

Jeśli masz problem i nachodzi Cię ZPAV, STOART lub ZAiKS, zgłoś się na bezpłatną konsultację – nasz dział prawny w Fundacji postara się pomóc: www.ZarabiajNaPasji.com

*przedruk z portalu www.branzafitness.com

Czujesz, że utknąłeś w miejscu?

Czy wydaje Ci się, że odkąd założyłeś firmę to wszyscy czegoś od Ciebie chcą, a nikt nie chce Ci pomóc?

Sprawdź nasz nowy projekt dla przedsiębiorców-pasjonatów,
zostaw kontakt do siebie i dowiedz się

jak sprawiamy, że w końcu STAĆ CIĘ, na święty spokój!