LEADERSHIP I ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM
Praktyczne rozwiązania
na zarządzanie zespołem cz. 2

❗️W ostatnim poście przedstawiłem jedno rozwiązanie na skuteczne zarządzanie zespołem. Dzisiaj pokażę drugie, które w Kancelarii IRBIS zostało wdrożone jako pierwsze i od roku jest efektywnym narzędziem, które usystematyzowało komunikację wśród pracowników.

Zatem jakie narzędzie może być pomocne w zarządzaniu zespołem?
Otóż drugim rozwiązaniem jest wdrożenie w struktury firmy kodeksu pracy, który będzie normował zasady komunikacji i działania. Przedstawiam przykład takiego kodeksu:

1. KOMUNIKACJA I POSTĘPOWANIE:
• Nie przyjmuj, że coś jest oczywiste, bo nie jest. Nie zostawiaj pytań bez odpowiedzi. Komunikuj się prosto, rzeczowo i przejrzyście, by nie pozostawić cienia wątpliwości czy domysłów.
• Możesz czegoś nie wiedzieć, lepiej dopytać 3 razy niż polegać na domysłach. Dzięki Twoim pytaniom uczy się cały zespół.
• Zawsze doprowadzamy sprawy do końca, jeśli nasze działanie narusza czyjeś procedury, informujemy go o tym.
• Jeśli komunikujesz problem, zaproponuj minimum dwa rozwiązania.
• Konsultuj decyzje, które chcesz podjąć, a nie problem sam w sobie.

2. RELACJE I POSTAWY:
• Sprawy prywatne nie mogą wpływać na Twoje zadania. Podejmuj decyzję tak, by pamiętać, że w pierwszej kolejności najważniejsze jest dobro projektu – to on pozwala nam działać, następnie dobro klienta – to dla niego realizujemy działający projekt, a na końcu komfort jednostki w zespole i nasza pozycja służbowa, ponieważ tworzymy całość i jesteśmy tak silni jak najsłabsze ogniwo.
• Konflikty i nieporozumienia rozstrzygamy niezwłocznie między sobą, bez pośredników, w taki sposób, by się nie powtarzały.
• Przytoczone zasady obowiązują KAŻDEGO w zespole, bez wymówek. Oddychamy, nie narzekamy, wszyscy mają swoje „problemy”.
Oczywiście jest to wyłącznie przykład, można tytuły, zakres oraz zapisy dostosować względem swojej firmy.

⚠️ Najważniejsze jest, aby w tworzeniu obydwu rozwiązań, tj. kodeksu pracy i dekalogu wartości swój wpływ mieli wszyscy pracownicy, aby mogli utożsamiać się z zawartymi w nich zapisami i się do nich stosować. Jeśli chodzi o egzekwowanie ewentualnego łamania zasad, kary finansowe nie są dobrym pomysłem, gdyż ciągły strach o karę w żaden sposób nie pozwoli pracownikom działać efektywnie. Dużo lepszym pomysłem jest rozmowa lidera z pracownikiem, który łamie zasady, wyjaśnienie z jakiego powodu i co można zrobić, aby w przyszłości takie sytuacje już się nie powtarzały.

❓ Wartym zastanowienia jest sposób wynagrodzenia pracowników. Pewna, stała pensja może powodować u nich poczucie, że mogą 2 godziny pracować, a 6 leżeć, dostaliby takie samo wynagrodzenie, jak przy 8 godzinach pracy, a wtedy niezwykle ciężko o wykazywanie się własną inicjatywą i głód ciągłego progresu. W myśl przysłowia: „czy się stoi, czy się leży, szóstka się należy”. Czy nie lepszą opcją jest ustalenie podstawy i ewentualnego procentu od obrotu firmy? Wtedy każdy pracownik będzie wiedział, iż jeśli pozyska większą ilość klientów, wtedy będzie miało to wpływ na jego pensję, a to jest dodatkowy zastrzyk motywacji i gwarantuję, iż będą mocno się starać, aby firma przynosiła jak największy przychód.

❗️ Reasumując: Lider jest członkiem zespołu, a zatem ma za zadanie prowadzenie firmy, wspieranie swoich pracowników, motywowanie i inspirowanie ich, a także wymyślenie strategii w jaki sposób pozyskać nowych klientów i zadbać o aktualnych. Jeśli lider będzie zaangażowany w wykonywaniu swoich zadań, będzie osobą, do której każdy pracownik będzie mógł przyjść ze swoimi problemami, spostrzeżeniami oraz pomysłami. Każdy pracownik będzie traktować swoją pracę jako pasję, a przyjście do placówki będzie przyjemnością, nie obowiązkiem, a to wyzwoli ogrom potencjału i zaangażowania.

❓ Co myślicie o kodeksie? Czy wasi pracownicy chętnie wzięliby udział w tworzeniu takich zasad i stosowaliby je? Za nami trzy posty o liderze i zarządzaniu zespołem. Jestem ciekawy, czy udało wam się któreś z rozwiązań wdrożyć? Czy sami jesteście takimi liderami? Podzielcie się proszę waszymi spostrzeżeniami!

Autor: Krzysztof Michałek

Dyrektor Wykonawczy Kancelarii Irbis

Czujesz, że utknąłeś w miejscu?

Czy wydaje Ci się, że odkąd założyłeś firmę to wszyscy czegoś od Ciebie chcą, a nikt nie chce Ci pomóc?

Sprawdź nasz nowy projekt dla przedsiębiorców-pasjonatów,
zostaw kontakt do siebie i dowiedz się

jak sprawiamy, że w końcu STAĆ CIĘ, na święty spokój!